TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 25.6.5. Uitzonderlijke situatie

Vanaf medio mei 2009 is de gewapende strijd tussen het regeringsleger en de LTTE beëindigd. Uit het ambtsbericht van 14 september 2009 is op te maken dat er geen sprake is van een uitzonderlijke situatie op grond waarvan wordt aangenomen dat personen bij terugkeer louter door hun aanwezigheid te vrezen hebben voor schending van artikel 3 EVRM. Uit het ambtsbericht van september 2010 blijkt dat de situatie verbeterd is.

Vc 2013