TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 3.7. Opvangmogelijkheden Amv's

Ten aanzien van Amv's uit Armenië kan worden geconcludeerd dat adequate opvang in beginsel aanwezig is. Armenië beschikt over vijftig instituten, waaronder elf weeshuizen, die kinderen verschillende diensten bieden op het gebied van residential care. De instituten zijn verspreid over heel Armenië, maar de meeste bevinden zich in Yerevan en de regio┬┤s Shirak, Lori en Syunik. De omstandigheden zijn volgens lokale maatstaven in het algemeen redelijk. De huidige Armeense wetgeving is thans ook meer in lijn met internationale normen voor kinderbescherming dan voorheen. Het algemene beleid is van toepassing. Bij de feitelijke terugkeer moet de toegang tot een concrete opvangplaats geregeld zijn, tenzij betrokkene zich zelfstandig kan handhaven.

Vc 2013
C7/4.84.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

top

Vc 2013 Deel C - 7/ 4.8 Adequate opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen


In Armenië is adequate opvang in de zin van paragraaf B14.2.2.4 Vc.


top
top