TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 4a.2. Besluitmoratorium

Ten aanzien van asielzoekers uit Bosnië-Herzegovina geldt geen besluit in de zin van artikel 43 Vw.

Vc 2013
C7/66. Het beleid ten aanzien van Bosnië Herzegovina

top

Vc 2013 Deel C - 7/ 6. Het beleid ten aanzien van Bosnië Herzegovina

top
top