TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 5.5. Categoriale bescherming

Asielzoekers uit Burundi komen niet op grond van artikel 29, eerste lid, onder d, Vw in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel (zie C2/5).

De beschrijving van de algehele veiligheidssituatie in het ambtsbericht van de Minister van BuZa leidt tot de conclusie dat in Burundi geen gebieden meer zijn die als categoriaal beschermingswaardig moeten worden aangemerkt. Dientengevolge is de vraag, of aan Burundese asielzoekers uit onveilige gebieden een verblijfsalternatief kan worden tegengeworpen, niet meer van belang.

Vc 2013
C7/7.77.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc

top

Vc 2013 Deel C - 7/ 7.7 Categoriale bescherming in de zin van paragraaf C2/4.2 Vc


Vreemdelingen uit Burundi komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder d, Vw.

top
top