TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 24 / 6.3.3.1.4. Derdelandenexcepties

Ingeval van Oeigoeren geldt dat Centraal-Aziatische landen meewerken aan het uitleveren van Oeigoeren aan China. Kazachstan en China hebben hiertoe een verdrag getekend. De derdelandenexceptie kan daarom niet aan Oeigoeren met de Chinese nationaliteit worden tegengeworpen als het gaat om Afghanistan, Kazachstan, Kyrgyzstan, Nepal, Oezbekistan, Pakistan, Tadzjikistan en Turkmenistan. Gelet op berichtgeving dat Cambodja en Birma op verzoek van China Oeigoeren, onder wie ook door UNHCR erkende vluchtelingen, hebben uitgeleverd, zijn ook Cambodja en Birma geen veilige derde landen.

Turkije kan in individuele gevallen met toepassing van artikel 31, eerste lid, onder i, Vw een land van eerder verblijf zijn voor Oeigoeren. Zie hiervoor hetgeen staat vermeld in het ambtsbericht over Turkije.

Vc 2013