TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die op 31 maart 2013 luidde in Vc 2000.
In de rechter kolom staat de HUIDIGE tekst zoals die OP 1 april 2013 in de Vc 2013 voorkomt.
Vc 2000

Vc 2000 Deel C - 9 / 2.2. De aanvraag om verlenging van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

Indien de vreemdeling een aanvraag voor verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd indient is het gestelde in hoofdstuk C17 van overeenkomstige toepassing.

Vc 2013
vervallen

top
top
top