TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 Deel C - 2/ 5. Afwijzingsgronden verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (imperatief)

Vc 2000
C2/6Afgeleide verblijfsvergunning

top

Vc 2000 Deel C - 2 / 6. Afgeleide verblijfsvergunning

top
top
top
top