TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 Deel C - 2/ 6.2.1 Zonder geldige reden niet beschikbaar gehouden


De IND werpt een vreemdeling tegen dat hij niet is verschenen voor het nader gehoor als is voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

 • de IND heeft de vreemdeling voor de tweede maal opgeroepen voor het nader gehoor, om de gelegenheid te geven zich nader te verklaren over het niet-verschijnen bij het nader gehoor; en

 • de vreemdeling heeft geen geldige reden aangevoerd voor het niet-verschijnen bij het nader gehoor. • Vc 2000
  C4De inhoudelijke afwijzingsgronden

  top

  Vc 2000 Deel C - 4 De inhoudelijke afwijzingsgronden

  top
  top
  top
  top