TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 Deel C - 7/ 13.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag


De IND neemt ten aanzien van de volgende categorieën vreemdelingen ‘personal and knowing participation’ in de zin van paragraaf C2/6.2.8 Vc aan:

 • hoofden van de volgende inlichtingen-en veiligheidsdiensten:

  a. de Algemene Inlichtingendienst;

  b. de Militaire Inlichtingendienst;

  c. de Speciale Veiligheidsdienst;

  d. de Algemene Veiligheidsdienst; en

  e. de Militaire Veiligheidsdienst;
 • officieren van de Speciale Veiligheidsdienst.


 • Vc 2000