TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 Deel C - 7/ 14.3.3 Christenen, bahai’s en soefi’s


De IND stelt in het geval van christenen, bahai’s en soefi minder eisen aan de geloofwaardigheid van het individuele asielrelaas. Een christen, bahai of soefi komt in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a, Vw indien de vreemdeling voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • de vreemdeling heeft problemen ondervonden van de zijde van de Iraanse autoriteiten of van medeburgers;
  • de vreemdeling heeft deze problemen met geringe indicaties geloofwaardig gemaakt.

  • Vc 2000