TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 Deel C - 7/ 2.2 Artikel 1F Vluchtelingenverdrag


De IND neemt ten aanzien van de volgende categorieën vreemdelingen ‘personal and knowing participation’ in de zin van paragraaf C2/6.2.8 Vc aan:

 • onderofficieren en officieren van de KhaD en de WAD

 • de volgende leden van de Hezb-i-Wahdat:

  a. alle leden van het Centrale Leiderschapsorgaan, Shura-i-Markazi;

  b. de leden van het Militair Comité van Shura-i-Markazi;

  c. de leden van het Politiek Comité van Shura-i-Markazi;

  d. de hoofden van de Provinciale Vertegenwoordigingen;

  e. alle commandanten van een ferq’a; en

  f. hoge officieren van de strijdkrachten van Hezb-i-Wahdat.

 • hoofd-en opperofficieren van de volgende afdelingen van de Afghaanse politie in de periode 1978-1996:

  a. de Kumandani-ye Umumi-ye Defa-yelnqelab;

  b. de Riasat-e-Makhsous;

  c. de Operatifi-ye Mahabas.


 • Vc 2000