TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 Deel C - 7/ 2.5.1 Bescherming door autoriteiten en/of internationale organisaties in de zin van paragraaf C2/5 Vc


Bij de beoordeling of de vreemdeling bescherming kan worden geboden in Afghanistan, betrekt de IND in ieder geval het volgende:

 • de omstandigheid dat de centrale autoriteiten van Afghanistan niet in geheel Afghanistan het gezag in handen hebben;

 • de mogelijkheden van de vreemdeling om zich voor bescherming tot de lokale autoriteiten te wenden;

 • het persoonlijke netwerk van de vreemdeling;

 • eventuele niet-gewelddadige oplossingen voor de vreemdeling in eer-en bloedwraakzaken.

  De IND acht het in ieder geval voor de volgende categorieën niet aannemelijk dat het voor de vreemdeling mogelijk is de bescherming te verkrijgen van de autoriteiten of internationale organisaties:

 • vreemdelingen die afkomstig zijn uit een gebied waar zij tot een etnische of religieuze minderheid behoren;

 • homoseksuelen;

 • alleenstaande vrouwen;

 • vrouwen die aannemelijk hebben gemaakt dat zij hebben te vrezen voor geweldpleging. • Vc 2000