TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 Deel C - 7/ 23.4.1 Uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM


In Somalië is uitsluitend in de stad Mogadishu sprake van een uitzonderlijke situatie als bedoeld in paragraaf C2/3.3.

De vreemdeling uit Mogadishu komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als hij voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • de vreemdeling heeft aannemelijk gemaakt in de stad Mogadishu te hebben gewoond en verbleven direct voorafgaand aan het vertrek uit Somalië;
 • de vreemdeling kan zich niet elders in Somalië vestigen.


  Hoewel in de overige regio’s in Centraal-en Zuid-Somalië geen sprake is van een uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 3 EVRM, kan de terugkeer van vreemdelingen afkomstig uit deze regio’s wel leiden tot een schending van artikel 3 EVRM. De IND verleent een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, Vw aan een vreemdeling afkomstig uit de overige regio’s in Centraal-en Zuid- Somalië, indien hij voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  a. de vreemdeling heeft aannemelijk gemaakt dat hij zich niet heeft kunnen handhaven onder de regels van Al-Shabaab;
  b. de vreemdeling is afkomstig uit een gebied dat niet onder controle staat van Al-Shabaab; en
  c. de vreemdeling kan dit gebied enkel bereiken via het gebied dat onder controle staat van Al-Shabaab.

  Deze opsomming is cumulatief.

  Ad a.

  Hierbij speelt het feit of de vreemdeling al dan niet recentelijk is vertrokken of ervaring heeft met het leven onder de Al-Shabaab een belangrijke rol.

 • Vc 2000