TERUG naar Overzicht van Vc 2000 en Vc 2013
In onderstaande tabel staat in de linker kolom de tekst van de bepaling zoals die momenteel luidt in Vc 2013.
In de rechter kolom staat de oorspronkelijke tekst zoals die (in verschillende bepalingen) in de Vc 2000 voorkwam.
Vc 2013

Vc 2013 Deel C - 7/ 23.5.2 Vlucht- en vestigingsalternatief in de zin van paragraaf C2/5 Vc.


In Somalië is geen sprake van een binnenlands vlucht-en of/vestigingsalternatief, tenzij de vreemdeling onder naar plaatselijke maatstaven gemeten redelijke omstandigheden tenminste zes maanden heeft verbleven in:

 • Puntland (met uitzondering van Noord-Galkayo), in de periode vanaf 1991;

 • Somaliland, in de periode vanaf 1997;

 • Sool; of

 • Sanaag.

  Van de vreemdeling wordt verwacht dat hij zich in het desbetreffende gebied onder de bescherming van zijn clan kan stellen.

  De uitzonderlijke situatie van artikel 15c van richtlijn 2004/83 EG geldt voor de burgers verblijvend in de stad Mogadishu en is niet gerelateerd aan individuele vrees. Een vreemdeling afkomstig uit de stad Mogadishu kan een vestigingsalternatief in een ander deel van Somalië hebben (inclusief Centraal-en Zuid-Somalië), wanneer de dreiging waaraan de vreemdeling in de stad Mogadishu wordt blootgesteld niet op de vreemdeling is gericht, maar uitsluitend een gevolg is van extreme situatie van willekeurig geweld als bedoeld in artikel 15c van richtlijn 2004/83 EG.

  Aan een vreemdeling uit Mogadishu kan uitsluitend een vestigingsalternatief in de overige delen van Centraal-en Zuid-Somalië worden tegengeworpen als:

 • de vreemdeling nauwe familiebanden heeft in het gebied waar de vreemdeling naar terugkeert, waarbij de familie in staat moet zijn om hem opvang en ondersteuning te bieden;

 • de vreemdeling zich niet hoeft te vestigen in of hoeft te reizen door een gebied dat onder controle staat van Al-Shabaab, tenzij hij in staat kan worden geacht zich te handhaven onder de regels van Al-Shabaab.

  Bij de beoordeling of de vreemdeling uit Mogadishu zich kan handhaven onder de regels van Al-Shabaab worden dezelfde elementen betrokken als bij vreemdelingen uit andere gebieden in Zuiden Centraal-Somalië.

  Een ontheemdennederzetting wordt niet aangemerkt als vestigingsalternatief.

  In Somalië is verder geen sprake van een binnenlands vlucht-en of/vestigingsalternatief voor vrouwen, die aannemelijk hebben gemaakt dat zij hebben te vrezen hebben voor besnijdenis.

 • Vc 2000