Vreemdelingencirculaire 1966 Deel G-7

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel G 7

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel G 7 - Buitenlandse Pleegkinderen
Het betreft verschillende teksten van de Vc 1966
o.a. de eerste versie (w-0) en die zoals laatstelijk gewijzigd bij de 38e wijziging (w-38) (20 september 1982)
versietitelonderwerpopmerkingen
w-0 Tekst Deel G-7 Buitenlandse Pleegkinderen

w-38 Tekst Deel G-7 A Algemeen
w-38 Tekst Deel G-7 B Adoptief-pleegkinderen
w-38 Tekst Deel G-7 C Overige buitenlandse pleegkinderen
w-38 Brief 24-11-1982 Buitenlandse pleegkinderen AJZ 1334/E-633-A 393
w-38 Bijlage G-7a Modelformulier Staat van inlichtingen
w-38 Bijlage G-7b Modelformulier Staat van inlichtingen; verzoek om toestemming tot opneming van een buitenlands pleegkind
w-38 Bijlage G-7c Besluit Adviescommissie Buitenlandse Pleegkinderen Dir. Kinderbescherming
Stafbureau Jur. Zaken 54/774