Vreemdelingencirculaire 1966 VC 1966 Deel G-8

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel G 8

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel G 8 - Vreemdelingen op wie het Europees Vestigingsverdrag van toepassing is
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 38e wijziging (20/09/1982)
1 Tekst Deel G-8 Vreemdelingen op wie het Europees Vestigingsverdrag (Trb. 1957, 20) van toepassing is vlg 13e wijziging