CMR Database: VC 1966 Deel H, onderdeel 3

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel H Onderdeel 3

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel H Onderdeel 3
- Visa

Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 38e wijziging (20/09/1982)
1 Algemeen Visa
2 Bijlage H-3-a Categorieën van vreemdelingen aan wie geen visa mogen worden afgegeven zonder voorafgaande machtiging van de Visadienst
3 Bijlage H-3-b Teksten van visa
4 Bijlage H-3-c Verzoek om inlichtingen naar aanleiding van een visumaanvrage
5 Bijlage H-3-d Bericht omtrent zelfstandige verlening van een transitvisum aan de grens
6 Bijlage H-3-e Bericht omtrent het geldig maken voor meerdere reizen, c.q. verlenging, van een visum door het hoofd van plaatselijke politie op eigen gezag
7 Bijlage H-3-f Verzoek om machtiging tot het geldig maken voor meerdere reizen, c.q. verlenging, van een visum door het hoofd van plaatselijke politie
8 Bijlage H-3-g Verrekeningsstaat
9 Brief 25.04.1977 Afgifte van visa aan onderdanen van Oosteuropese landen AJZ 1334/E-633-A-316