CMR Database: VC 1966 Deel H, onderdeel 5

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1966 Deel H Onderdeel 5

Vreemdelingencirculaire van 1966: Deel H Onderdeel 5
- Maatregelen in het belang van de volksgezondheid

Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1966 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 38e wijziging (20/09/1982)
1 Algemeen Maatregelen in het belang van de Volksgezondheid
2 Bijlage H-5-a Lijst van Consultatie Bureau's voor Tuberculosebestrijding
3 Bijlage H-5-b Staat van inlichtingen betreffende de keuring op tuberculose van buitenlandse werknemers en hun gezinsleden
4 Bijlage H-5-c Tekst circulaire Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid inzake keuring buitenlandse werknemers en hun gezinsleden 25-04-1966
5 Bijlage H-5-d Tekst circulaire Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid inzake maatregelen ter bestrijding t.b.c.-besmetting door buitenlandse werknemers 20-04-1966