Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel A-voorblad

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel A : - Voorblad

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel A - Voorblad
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
1 A Tabblad Algemeen deel, tabblad
2 A Inhoudsopgave Algemeen deel, inhoudsopgave