Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel A-1

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


ont color=blue size=2 face=geneva> Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel A : 1 Inleiding

ambtenaren
Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel A - 1 inleiding
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
A-1 Tabblad Tabblad
A-1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave
1 A-1 (A-1-1) Algemeen
(A-1-2) Indeling van de circulaire
(A-1-3) Aanwijzingen voor raadpleging van de circulaire
(A-1-4) De Minister, c.q. Staatssecretaris van Justitie
(A-1-5) De procureurs-generaal, fungerend directeuren van politie
(A-1-6) De hoofden van plaatselijke politie
(A-1-7) Staatsrechtelijke verhouding tussen de Minister van Justitie en het hoofd van plaatselijke politie
(A-1-8) Verhouding tussen het hoofd van plaatselijke politie, niet zijnde burgemeester, en de burgemeester
(A-1-9)Uitvoering van administratieve werkzaamheden door daartoe door het hoofd van plaatselijke politie aangewezen
(A-1-10) Ambtenaren belast met het toezicht