Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel A-10

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel A : 10 Voorlichting

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel A - 10 Voorlichting
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
1 A-10-1 Inhoud, inleiding, folders
2 A-10-2 Folders
3 A-10-3 Verklaringen en tolken