Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel A-2

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel A : 2 Contact met het ministerie

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel A - 2 Contact met het ministerie
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
A-2 Tabblad Tabblad
A-2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave
1 A-2 (A-2-1) Inleiding
(A-2-2) Telefonisch contact
(A-2-3) Bezoek aan de directie Vreemdelingenzaken