Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel A-3

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel A : 3 Toegang

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel A - 3 Toegang
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
A-3 Tabblad Tabblad
A-3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave
1 A-3 (A-3-1) Inleiding
(A-3-2) Vereisten voor toegang
(A-3-3) Grensbewaking
(A-3-4) Contact tussen ambtenaren grensbewaking en vreemdelingentoezicht