Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel A-5

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel A : 5 Toezicht

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel A - 5 Toezicht
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
A-5 Inhoudsopgave
1 A-5-1 Inleiding
2 A-5-2 Verplichtingen in het kader van toezicht
3 A-5-3 Beperken van de vrijheid van beweging
4 A-5-4 Staande houden, overbrengen naar en ophouden op een plaats bestemd voor verhoor
5 A-5-5 Aantekening in en het tijdelijk in bewaring nemen van reis- en identiteitspapieren
6 A-5-6 Ongewenstverklaring
7 A-5-7 Gedragslijn bij signaleringen in het opsporingsregister