Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel A-6

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel A : 6 Uitzetting

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel A - 6 Uitzetting
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
A-6 Inhoudsopgave
1 A-6-1 Inleiding
2 A-6-2 Vreemdelingen die voor uitzetting in aanmerking kunnen komen
3 A-6-3 Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft
4 A-6-4 Schorsende werking
5 A-6-5 Last tot uitzetting
6 A-6-6 Redelijke termijn en vertrek naar een plaats buiten Nederland waar toelating gewaarborgd is
7 A-6-7 Gedragslijn indien uitzetting om gezondheidsredenen niet verantwoord is
8 A-6-8 Gedragslijn indien buitenlandse autoriteiten uitlevering vragen
9 A-6-9 Voorbereiding en tenuitvoerlegging
10 A-6-10 Internationale regelingen inzake de verwijdering en de overname van personen
11 A-6-11 Verwijdering van vreemdelingen die per schip of vliegtuig zijn binnengekomen
12 A-6-12 Overige categorieën