Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel A-7

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel A : 7 Bewaring

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel A - 7 Bewaring
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
A-7 Inhoudsopgave
1 A-7-1 Algemeen
2 A-7-2 Gronden voor inbewaringstelling
3 A-7-3 Duur van de bewaring
4 A-7-4 Bevel tot bewaring
5 A-7-5 Tenuitvoerlegging van bevel tot bewaring
6 A-7-6 Beëindiging van de bewaring
7 A-7-7 Beoordeling van de bewaring door de rechtbank