Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel A-8

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel A : 8 Rechtsmiddelen

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel A - 8 Rechtsmiddelen
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
A-8 Inhoudsopgave
1 A-8-1 Inleiding
2 A-8-2 Herziening (art. 29-33 Vw)
3 A-8-3 Beroep bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State en bezwaarschriftenprocedure
4 A-8-4 Beroep op de burgerlijke rechter
5 A-8-5 Procedure in kort geding