Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel A-9

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel A : 9 Administratie en Registratie

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel A - 9 Administratie en Registratie
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
A-9 Inhoudsopgave
1 A-9-1 Inleiding
2 A-9-2 Vreemdelingenregisters
3 A-9-3 Vreemdelingenarchief
4 A-9-4 Vernietiging van archiefbescheiden
5 A-9-5 Verstrekking van inlichtingen aan het ministerie van Justitie
6 A-9-6 Verstrekking van inlichtingen aan derden