Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-Voorblad

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : - Voorblad

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - Voorblad
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B Tabblad Bijzonder deel, Voorblad
B Inhoud Inhoudsopgave suppl. 5: april 1991