Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-1

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 1 Algemeen

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 1 Algemeen
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-1 Algemeen: Bijzondere groepen vreemdelingen