Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-11 Buitenlandse werknemers

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 11

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 11 Buitenlandse werknemers
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-11 Inhoudsopgave
1 B-11-1 Inleiding
2 B-11-2 Uitgangspunten van het beleid
3 B-11-3 Wettelijke maatregelen tegen illegale tewerkstelling
4 B-11-4 Samenhang tussen de tewerkstellingsvergunning en de vergunning tot verblijf en coördinatie bij het beleid inzake de verlening daarvan
5 B-11-5 De regeling van het verblijf van de buitenlandse werknemer
6 B-11-6 Bijzondere categorieën buitenlandse werknemers
7 B-11-7 Factoren die van invloed kunnen zijn op de voorzetting van het verblijf
8 B-11-8 Maatregelen in het belang van de volksgezondheid