Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-12 Vreemdelingen die een zelfstandig beroep of bedrijf willen uitoefenen, met inbegrip van de horeca

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 12

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 12 Vreemdelingen die een zelfstandig beroep of bedrijf willen uitoefenen, met inbegrip van de horeca
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-12 Inhoudsopgave
1 B-12-1 t/m 6 (B-12-1) Algemeen
(B-12-2) Toelatingscriteria
(B-12-3) Vreemdelingen werkzaam zijn (geweest) op Nederlandse schepen op boorplatformen of in het internationale wegtransport
(B-12-4) Machtiging tot voorlopig verblijf
(B-12-5) Bevoegdheidsvragen
(B-12-6) Beperkingen en voorschriften