Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-16 Verblijf voor medische behandeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 16

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 16 Verblijf voor medische behandeling
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-16 Inhoudsopgave
1 B-16-1 t/m 5 Verblijf voor Medische behandeling
(B-16-1)Algemeen
(B-16-2)Toelatingscriteria
(B-16-3)Machtiging tot voorlopig verblijf
(B-16-4)Bevoegdheidsvragen
(B-16-5)Beperkingen en voorschriften