Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-18 Buitenlandse pleegkinderen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 18

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 18 Buitenlandse pleegkinderen
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-18 Inhoudsopgave
1 B-18-1 Algemeen
2 B-18-2 Adoptief pleegkinderen
3 B-18-3 Overige buitenlandse pleegkinderen