Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-19 Verblijf bij (huwelijks)partner of gezin en verblijf na beëindiging van de gezinsrelatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 19

Vreemdelingencirculaire van 1982: B - 19 Verblijf bij (huwelijks)partner of gezin en verblijf na beëindiging van de gezinsrelatie
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-19 Inhoudsopgave
1 B-19-1 Inleiding
2 B-19-2 Verblijf bij echtgeno(o)t(e) of gezin
3 B-19-3 Verblijf bij partner
4 B-19-4 Voortgezet verblijf vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniging zijn toegelaten na verlies van de afhankelijke verblijfstitel
5 B-19-5 Toelating van vreemdelingen van 65 jaar of ouder