Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-20 Verblijfsrechtelijke positie van vreemdelingen die in Nederland zijn geboren of als minderjarige toegelaten voor gezinshereniging

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 20

Vreemdelingencirculaire van 1982: B - 20 Verblijfsrechtelijke positie van vreemdelingen die in Nederland zijn geboren of als minderjarige toegelaten voor gezinshereniging
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-20 Inhoudsopgave
1 B-20-1 Inleiding
2 B-20-2 Wettelijke bepalingen
3 B-20-3 Voorgezet verblijf