Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-21 Verblijfsrechtelijke gevolgen van militaire dienst in het land van herkomst en detentie in het buitenland

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 21

Vreemdelingencirculaire van 1982: B - 21 Verblijfsrechtelijke gevolgen van militaire dienst in het land van herkomst en detentie in het buitenland
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-21 Inhoudsopgave
1 B-21-1 t/m 6 Verblijfsrechtelijke gevolgen van militaire dienst en detentie buiten Nederland
(B-21-1)Inleiding
(B-21-2)Houders van een vergunning tot vestiging
(B-21-3)Vreemdelingen met een verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw
(B-21-4)Houders van een vergunning tot verblijf
(B-21-5)Achterbllijvende gezinsleden
(B-21-6)Hernieuwde toegang tot Nederland