Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-22 Slachtoffers van vrouwenhandel

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 22

Vreemdelingencirculaire van 1982: B - 22 Slachtoffers van vrouwenhandel
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-22 Inhoudsopgave
1 B-22-1 t/m 5 Slachtoffers van vrouwenhandel
(B-22-1)Algemeen
(B-22-2)Toezicht: opschorting van de verwijdering
(B-22-3)Verblijfsvergunning
(B-22-4)Beperkingen en voorschriften
(B-22-5)Bevoegdheidsvragen
(B-22-6)Verwijdering