Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-3 Diplomatieke Ambtenaren

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 3 Diplomatieke Ambtenaren

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 3 Diplomatieke Ambtenaren
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-3 Inhoudsopgave
B-3-1 Algemeen
B-3-2 Categorieën van krachtens een internationale overeenkomst geprivilegieerde vreemdelingen