Vreemdelingencirculaire 1982 Vc82 Deel B-9 Onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centrum voor Migratierecht


Documentatie : Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel B : 7

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel B - 9 Onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de Vc 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
B-9 Geen Inhoudsopgave beschikbaar
1 B-9 1.1 t/m 2 Onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika
(Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika)
(B-9-1.1)Verblijfsrecht
(B-9-1.2)Gezinshereniging
(B-9-1.3)Gronden tot ontzegging van verblijf of van verder verblijf
(B-9-1.4)Twijfelgevallen
(B-9-2)Aanwenden van Rechtsmiddelen