CMR Database: VC 1982 Deel C 10

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 10
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C10 - 1 Lijst met plaatsen, aangewezen voor de overgave en overname van personen aan de Nederlands-Belgische grens