CMR Database: VC 1982 Deel C 24

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 24
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C24 - 1 Uitvoering Wet arbeid buitenlandse werknemers - arbeid door vreemdelingen in Nederland Stcrt. 1991, nr. 129