CMR Database: VC 1982 Deel C 36

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 36
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C36 - 1 Remigratieregelingen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid januari 1988
C36 - 2 Brief m.b.t remigratieregeling
C36 - 3 Mededeling voorgenomen vertrek naar het buitenland