CMR Database: VC 1982 Deel C 40

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 40
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C40 - 1 Uittreksel uit de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen 8-12-1988, Stb. 1988, 566