CMR Database: VC 1982 Deel C 44

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 44
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C44 - 1 Regeling opvang asielzoekers 23-12-1991, Stcrt. 1991, 251