CMR Database: VC 1982 Deel C 47

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel C

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel C : Bijlagen nr. 47
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
C47 - 1 Terugkeerprogramma - uitvoeringsregeling 19-11-1991
142596/91/DVZ