CMR Database: VC 1982 Deel D Modellen Bij A10

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel D

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen nr. Bij A10
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar de regelgeving van: VC 1982 Deel: A10
Deel D Modellen
Bij A10 : D57-1 Folder met wenken m.b.t. verblijf in Nederland
In het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Italiaans
Bij A10 : D57-2 Folder met wenken m.b.t. verblijf in Nederland
In het Arabisch, Grieks, Portugees, Spaans, Turks