CMR Database: VC 1982 Deel D Overige Modellen bij A4-2

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel D Modellen bij A4

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen bij A4: Overig
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar Regelgeving van Vc 1982 Deel: A4
Deel D Modellen:
Overig - 1: D65-1 Formulier restitutie garantiesom
Overig - 2: D65-2 Formulier voor teruggave passagebiljet
Overig - 3: D71 Standaardbrief - inbreuk op openbare orde en status ex art. 10 lid 2