CMR Database: VC 1982 Deel D: Modellen bij A4-4

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 Deel D Modellen bij A4

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen bij A4-4
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar Regelgeving van Vc 1982 Deel: A4
Deel D Modellen:
Bij A4-4: a Verzoek om verlening van een vergunning tot verblijf
Bij A4-4: b Verzoek om verlenging van de geldigheidsduur van een vergunning tot verblijf
Bij A4-4: c Verzoek om wijziging van de beperking van een vergunning tot verblijf
Bij A4-4: d Verzoek om wijziging van een voorschrift verbonden aan een vergunning tot verblijf
Bij A4-4: e Verzoek om een vergunning tot verblijf
Bij A4-4: f Verzoek om toelating als vluchteling
Bij A4-4: g Verzoek om een vergunning tot verblijf
Bij A4-4: h Verzoek van wettelijke vertegenwoordiger om een vergunning tot verblijf
Bij A4-4: D11 Kennisgeving niet voldoen aan ontvankelijkheidsvereisten
Bij A4-4: D12-1 en 2 Tekst gecombineerd stempel en inlegblad aantekeningen
Bij A4-4: D13 Verzoek aan vreemdeling om in persoon te verschijnen
Bij A4-4: D14 Vordering aan de vreemdeling om in persoon te verschijnen
Bij A4-4: D15 Overwegingen weigering vergunning indien niet in persoon verschenen