CMR Database: VC 1982 Deel D: Modellen bij A4-5

Documentatie Database: Vreemdelingencirculaire: VC 1982 : Deel D : Modellen bij A4

Vreemdelingencirculaire van 1982: Deel D : Modellen bij A4-5
Het betreft vooralsnog alleen de tekst van de VC 1982 zoals laatstelijk gewijzigd bij de 7e wijziging (08/12/1992)
Direct naar Regelgeving van Vc 1982 Deel: A4
Deel D Modellen:
Bij A4-5: D16 Voorstel of aanvraag bijzondere aanwijzing
Bij A4-5: D17 Garantieverklaring
Bij A4-5: D18 Antecedentenverklaring - meertalig